Svet-Stranek.cz
Vedení účetnictví a daňové evidence

Služby:

Služby

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

- daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmů právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- daň silniční
- daň z nemovitostí
- daň z převodu nemovitostíVEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

- komplexní vedení účetní agendy
- zpracování účetních závěrek včetně povinných příloh
- účetní poradenství
- zpracovávání statistických výkazů
- zastupování na úřadech
- vypracování vnitropodnikových směrnicMZDY A PERSONALISTIKA

- kompletní zpracování mezd (mzdová rekapitulace, výplatní pásky, výplatní listiny, přehledy na OSSZ a ZP, příkazy k úhradě)
- vedení personální agendy
- přihlášky a odhlášky zaměstnanců na OSSZ a ZP
- roční vyúčtování daně z příjmů zaměstnance
- evidenční listy
- mzdové listy
- zastupování na úřadech